Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
Onderdeel van Belangenbehartiger.nl
 

 Home

 Nieuws

    Mijn stelling is:

 

 AWBZ

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2009, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

Nieuws

 

 

 

AWBZ-begeleiding naar de gemeente?

Vanaf 2013 wil de overheid de functie begeleiding door de gemeente laten uitvoeren. In eerste instantie voor mensen met een nieuwe (her) indicatie. Vanaf 2014 zou dit voor alle mensen die zijn aangewezen op begeleiding moeten gaan gelden. AWBZ.info houdt u op de hoogte.

 

***

 

Bezuinigingen PGB

De overheid is van plan om fors te bezuinigen op het Persoonsgebonden budget. Het PGB zou alleen maar beschikbaar gesteld mogen worden voor mensen met een verblijfsindicatie. Op het moment dat er meer informatie hierover is, zal AWBZ.info dat bekend maken.

 

***

 

Normeren van een zorgbehoefte is in strijd met Wet en Regelgeving. Althans, dat is de mening van Christiaan Dol, juridisch adviseur en oprichter van Belangenbehartiger.nl. in onze nieuwe rubriek "Mijn stelling is" verdedigt hij zijn stelling. Uiteraard mag u hier op reageren!

 

***

 

Afhandeling bezwaarschriften bij het CIZ vertraagd. Het CIZ is door de pakketmaatregelen geconfronteerd met een stortvloed aan bezwaarschriften. Hierdoor kunnen zij de bezwaarschriften niet binnen de wettelijke termijnen afronden. Het CIZ heeft - na overleg met VWS - een aantal maatregelen moeten treffen. En van de maatregelen is dat mensen die hun recht op begeleiding in 2010 verliezen, de begeleiding mogen houden die ze in 2009 hadden, totdat zij een uitspraak op het bezwaarschrift ontvangen. Deze afspraak geldt alleen als het bezwaarschrift niet binnen de wettelijke termijn zal worden afgehandeld. Mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, ontvangen een brief van het CIZ waarin de situatie wordt toegelicht.

 

***

 

Indicatiewijzer CIZ. Naar aanleiding van de nieuwe beleidsregels 2010, heeft het CIZ de indicatiewijzer aangepast. Versie 3.0 kunt u hier downloaden