Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
Onderdeel van Belangenbehartiger.nl
 

 

 Home

 Nieuws

 

 AWBZ

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2010, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

Documenten

Hieronder vindt u alle documenten waar wij in onze website naar verwijzen, op een rij. Er is een onderverdeling gemaakt in wetteksten, besluiten en regelingen, Beleidsregels AWBZ en overige stukken.

 

Wetteksten

- Algemene wet bestuursrecht (Awb)

- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

- Wet dwangsom en beroep

- Wet dwangsom en beroep - memorie van toelichting

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

- Wet op de Jeugdzorg

- Zorgverzekeringswet

 

 

***

 

Besluiten en regelingen

- Besluit maatschappelijke ondersteuning

- Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza)

- Besluit Zorgverzekering

- Bijdrageregeling zorg AWBZ

- Regeling maatschappelijke ondersteuning

- Regeling zorgaanspraken AWBZ

- Regeling zorgverzekering

- Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

- Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken (niet-ge´ndiceerde partner)

- Zorgindicatiebesluit

- Zorgindicatieregeling

 

***

 

Beleidsregels AWBZ

- Werkinstructie Bureau Jeugdzorg januari 2009

- Werkinstructie Bureau Jeugdzorg juli 2009

- Beleidsregels CIZ

Ingangsdatum 1 januari 2010

- Aanbiedingsbrief Staatssecretaris

- Beleidsregels Bijlage 1 (Algemeen)

- Beleidsregels Bijlage 2 (Grondslagen)

- Beleidsregels Bijlage 3 (Gebruikelijke zorg)

- Beleidsregels Bijlage 4 (Persoonlijke verzorging)

- Beleidsregels Bijlage 5 (Verpleging)

- Beleidsregels Bijlage 6 (Begeleiding)

- Beleidsregels Bijlage 7 (Behandeling)

- Beleidsregels Bijlage 8 (Verblijf)

- ZZP sector GGZ

- ZZP sector GZ

- ZZP sector V&V

 

Ingangsdatum 1 juli 2009

- Aanbiedingsbrief Staatssecretaris

- Beleidsregels Bijlage 6 (Begeleiding)

- Beleidsregels Bijlage 8 (Verblijf)

- ZZP sector Zintuiglijk gehandicapten

 

Ingangsdatum 1 januari 2009

- Aanbiedingsbrief Staatssecretaris

- Beleidsregels Bijlage 1 (Algemeen)

- Beleidsregels Bijlage 2 (Grondslagen)

- Beleidsregels Bijlage 3 (Gebruikelijke zorg)

- Beleidsregels Bijlage 4 (Persoonlijke verzorging)

- Beleidsregels Bijlage 5 (Verpleging)

- Beleidsregels Bijlage 6 (Begeleiding)

- Beleidsregels Bijlage 7 (Behandeling)

- Beleidsregels Bijlage 8 (Verblijf)

- Beleidsregels Bijlage 8 (Verblijf zorgzwaartepakket)

- ZZP sector GGZ

- ZZP sector GZ

- ZZP sector V&V

 

***

 

Overige stukken

- Indicatiewijzer CIZ versie 2.0

- Indicatiewijzer CIZ versie 3.0

- PGB functies en klassen 2009

- PGB functies en klassen 2010

- PGB ZZP 2009

- PGB ZZP 2010

- Pro forma bezwaarschrift

- Schema AWBZ indicatie kinderen

- Voortgangsrapportage pakketmaatregelen AWBZ (23 juni 2009)