Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
 

 

 Home

 Nieuws

 

 AWBZ

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2010, Belangenbehartiger.nl 

 

 
Links
 

Hieronder vindt u enkele interessante websites. Als u een website kent die er nog niet bijstaat, dan horen wij dat graag. U kunt de website per e-mail aan ons doorgeven.

 

 

AWBZ

 

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is een indicatieorgaan die namens de overheid vaststelt of een kind met een psychiatrische beperking in aanmerking komt  voor AWBZ-zorg. Bureau Jeugdzorg neemt besluiten, waartegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

CIZ

Het CIZ is een indicatieorgaan die namens de overheid vaststelt of iemand in aanmerking komt  voor AWBZ-zorg. Het CIZ neemt besluiten, waartegen bezwaar en beroep kan worden aangetekend.

www.mogroep.nl

Informatie over Jeugdzorg

 

   

Wmo

 

CIZ

Het CIZ is een indicatieorgaan die namens een gemeente advies uitbrengt over een Wmo voorziening. Anders dan bij de AWBZ, kan tegen een indicatie geen bezwaar worden aangetekend, dit kan alleen tegen een beslissing van de gemeente.

VNG

Website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Veel informatie over (de standpunten van de VNG inzake) de Wmo

wmo.startpagina.nl

Verzameling websites over de Wmo

www.invoeringwmo.nl

Informatieve site van de overheid over de Wmo

 

 

Andere interessante websites

 

Belangenbehartiger.nl

Online juridische advies. Gespecialiseerd in juridische vragen over de AWBZ en de Wmo. Oprichter van deze website

Bezwaarschriften.info

Informatie over het indienen van bezwaarschriften. Website is opgericht door Belangenbehartiger.nl

CG-Raad

Belangenorganisatie voor mensen met lichamelijk en chronische beperkingen

CVZ

Het College van Zorgverzekeraars is een adviesorgaan van de overheid. Zij adviseren op het gebied van de AWBZ en de Zvw. IN AWBZ bezwaarprocedures van het CIZ, moeten zij bij een negatieve beslissing om advies worden gevraagd.

Kiesbeter.nl

Informatiesite van de overheid over zorg en gezondheid

Ministerie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beleid omtrent de Wmo en AWBZ.

NPCF

Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie. Belangenorganisatie voor patiŽnten binnen de zorg

Per Saldo

Belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget

pgb-vg.nl

Informatieve website van en voor ouders met een kind

Platform VG

Belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Rechtspraak.nl

Database met uitspraken van rechtbanken

Regelhulp.nl

Geeft informatie over zorg, hulp en financiŽle steun voor mensen met een beperking

www.overheid.nl/

Informatie over de overheid